Kas tur kliedza, kas tur sauca Aiz Daugavas siliņā? Zaķīts pūta ledus tauri, Ziemassvētkus vēstīdams.
Kam tie meži, kam tie sili, Kam tie silu paugurīši? Meži bija zaķīšiem, Paugurīši bitītēm.
Zaķīts raud raudādams - Kur būs ņemt līgaviņu? Ņem, zaķīti, līgaviņu No vāveres meitiņām!
Lai bij labi, kam bij labi, Zaķīšam tam bij labi: Vai bij ziema, vai vasara,
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kur baltais zaķis guļ: Aiz upītes kalniņā, Sīkā kārklu krūmiņā.