Zaķis līda līdumiņu

Zaķis līda līdumiņu,
Lapsa pirti kurināja,
Dzenis kala tipu, tapu,
Raibi svārki mugurā.

Trīs gadi tētis

Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.

Vilciņš zaķi aicināja

Vilciņš zaķi aicināja Sava dēla raudzībās. - Ietin ietu, neliegtos, Nav man goda kamzolīša. Mani goda kamzolīši Paegļos sadeguši...

Jāņu tēvs bēdājās

Jāņu tēvs bēdājās, Zaķi miežus noēduši; Tas ir labi, tā vajaga, Kam miestiņu nebrūvēja.

Zinu, zinu, bet neteikšu

Zinu, zinu, bet neteikšu, Kur baltais zaķis guļ: Aiz upītes kalniņā, Sīkā kārklu krūmiņā.