Traki traki leišu kungi

Traki traki leišu kungi,
Met bitīti ūdenī;
Nāc, bitīte, kaltēties
Manā rožu dārziņā.

Zili zied sila ziedi

Zili zied sila ziedi Zeltītāmi lapiņāmi; Bitīt skrēja ziediņosi Zeltītiem spārniņiemi.

Tavi lieli Rīgas kungi

Tavi lieli Rīgas kungi Met bitīti ūdenī; Nāc, bitīte, kaltēties Manā driķu druviņā.

Ar bititi artu gāju

Ar bititi artu gāju, Smilgas taisu lemestiņu; Rīgas kungi garam gāja: "Kāds lopiņš tev arams?"

Bitīt, tavu dravenieku

Bitīt, tavu dravenieku Kungi lika cietumā; Šuj, bitīte, lielu šūni, Izlaid savu dravenieku.