Kam tie rudzi, kam tie mieži

Kam tie rudzi, kam tie mieži,
Kam tie kuplie ozoliņi?
Tēvam mieži, mātei rudzi,
Bitēm kuplie ozoliņi.

Jumīts vāģus kaldināja

Jumīts vāģus kaldināja Deviņiem riteņiem, Ka varēs rudzus, miežus Klētiņā ritināt.

Rudzu Jumis nosakliedza

Rudzu Jumis nosakliedza Rijas klona dibenā; Miežu Jumis atsakliedza Tīrumiņa galiņā.

Miežu Jumis nokliedzās

Miežu Jumis nokliedzās, Uz kalniņa stāvēdams: Ieraudzīja auzu Jumi Zem pajumta līgojot.

Kālab alu nedzerat

Kālab alu nedzerat, Kālab man nedodat? Vai es miežus negrābstīju, Vai vārpiņas nelasīju?