Mēnesītis nakti brauca

Mēnesītis nakti brauca,
Zvaigžņu sega mugurā;
Rīta zvaigzne, vakarāja,
Tie mēneša kumeliņi.

Es to tautu kumeliņu

Es to tautu kumeliņu Caur ābeļu birzi braucu; Ābelēm sīki zari, Plosa tautu kumeliņu.

Ūsiņam gaili kāvu

Ūsiņam gaili kāvu Deviņiem cekuliem, Lai zviedz manis kumeliņš Deviņām balstiņām.

Bitīt’ skrēja vakarā

Bitīt' skrēja vakarā Caur ābēļu līdumiņ', Zīda groži, vaska loki, Ābolaini kumeliņi.

Ūsiņš jāja pieguļā

Ūsiņš jāja pieguļā Ar bēro kumeliņu; Meitas līdzi taisījās Ūsiņam guni kurt.