Tumsa, tumsa, kas par tumsu

Tumsa, tumsa, kas par tumsu,
Es par tumsu nebēdāj’:
Bij’ manam kumeļam
Zvaigžņu sega mugurā.

Ko, Pērkoni, tu domāji

Ko, Pērkoni, tu domāji, Uz zobena atspiedies? Vai tu gribi pekles tumsu, Vai zemīti saskaldīt?

Droši bridu šauru upi

Droši bridu šauru upi, Baili bridu Daugaviņu, Tur noslīka mans brālītis, Kumeļā sēdēdams.

Es nejāju Jāņu nakti

Es nejāju Jāņu nakti Kumeliņu pieguļā: Jāņu nakti vīstu nakts, Novīst manis kumeliņš.

Tumša nakts, zaļa zāle

Tumša nakts, zaļa zāle, Laukā laidu kumeliņu. Tur palika zaļa zāle, Vilks apēda kumeliņu.