Tumsa, tumsa, kas par tumsu

Tumsa, tumsa, kas par tumsu,
Es par tumsu nebēdāj’:
Bij’ manam kumeļam
Zvaigžņu sega mugurā.

Ko, Pērkoni, tu domāji

Ko, Pērkoni, tu domāji, Uz zobena atspiedies? Vai tu gribi pekles tumsu, Vai zemīti saskaldīt?

Lai to dara, kas to vari

Lai to dara, kas to vari, Es nevaru to darīti. Es nevaru tumšu nakti Sīku zvaigžņu izskaitīti.

Mēnesītis nakti brauca

Mēnesītis nakti brauca, Zvaigžņu sega mugurā; Rīta zvaigzne, vakarāja, Tie mēneša kumeliņi.

Vakardien man palika

Vakardien man palika Trīs darbiņi nedarīti: Jūras ogas nelasītas, Gaisā zvaigznes neskaitītas.