Laiva, laiva, airi, airi

Laiva, laiva, airi, airi,
Tie bij mani bāleliņi:
Laiviņ’ lēca augstus viļņus,
Airi vilka maliņā.

Savārguse ceļu gāju

Savārguse ceļu gāju, Sēdos ceļa maliņā, Ne redz mani mīļš Dieviņš, Ne bagati bāleliņi. Atskrej bite dziedadama, Uznes mani ozolā. lasīt tālāk

Ekur vīri ko padara

Ekur vīri ko padara, Mani balti bālelini: Kumeļā sēdēdami, Dzeni laida ozolā.

Es neiešu tautiņās

Es neiešu tautiņās Bez trejādu bāleliņu: Tēva brāļa, mātes brāļa, Mana īsta bāleliņa.

Grūta dzīve arājam

Grūta dzīve arājam, Vēl grūtāka zvejniekam. Vētra matus plivināja, Airis rokas gurdināja.