Teci, mana ošu laiva

Teci, mana ošu laiva,
Simtu jūdžu dieniņā;
Es tev došu roņu taukus,
Smalku linu zēģelīti.

Cērtiet, brāļi, oša kārti

Cērtiet, brāļi, oša kārti, Vītējiet saulītē: Kad atnāks Liela diena, Pakariet šūpolītes.

Mežā dzimu, mežā augu

Mežā dzimu, mežā augu, Mežā mūžu nodzīvoju; Mežā mans vainadziņš Oša lapu darināts.

Ko tu gaidi, oša laiva

Ko tu gaidi, oša laiva, Daugaviņas maliņā? - No ziemeļa vēju gaidu, No Vāczemes īrējiņu.

Es dzīros šavasaru

Es dzīros šavasaru Mergiem vīti vainadziņu; Augsti zied oši, kļavas, Nevar mergu salasīt.