Teci, mana ošu laiva

Teci, mana ošu laiva,
Simtu jūdžu dieniņā;
Es tev došu roņu taukus,
Smalku linu zēģelīti.

Es piekusu, nevareju

Es piekusu, nevareju Ne rociņu pacilāt: Es izdēju divi oši, Trešo zaļu ozoliņu.

Grūta dzīve arājam

Grūta dzīve arājam, Vēl grūtāka zvejniekam. Vētra matus plivināja, Airis rokas gurdināja.

Ej gulēt, vēja māte

Ej gulēt, vēja māte, Sausas egles galiņā: Jūrā mani bāleliņi Vakarēju gājumiņu.

Tālu, tālu es redzēju

Tālu, tālu es redzēju Zēģelīti līgojam; Mana austa zēģelīte, Mans brālītis līgotājs.