Jāņu nakti dancot gāju

Jāņu nakti dancot gāju,
Naudu bēru zābakos,
Lai teic meitas dancodamas,
Tam sudraba zābaciņi.

Ezīšam, ezīšam

Ezīšam, ezīšam,
Ežam bērni nosaluši;
Sametam pa grašam,
Nopirksim ezēniņus.

Aramāi zemītē

Aramāi zemītē
Šūpulīti nekarat:
Aramāi zemītē
Zelta nauda apakšā.

Dravenieka meita biju, Vaska kurpes šūdinaju; Kripu krapu man kājiņas Ar tām vaska kurpitēm.
Ieraudzijsi vien pazinu Dravinieka līgaviņu: Samta kurpes kājiņā, Vasku cimdi rociņā.
Šūdin` kurpes, tautu dēls, Pa manai kājiņai; Es cimdiņus izadīšu Pa tavai rociņai.
Sili dega, meži dega, Atskrien bite raudādama: Bitītei, kundziņai, Zelta kurpes sadegušas.
Bite gāja ziediņos Pa lielo tīrumiņu: Vaska kurpes kājiņā, Zelta ņiedre rociņā.