Līdzīgas Tautas Dziesmas
Tikt man tika tīrumā, Tīk mežiņa maliņā Tīri rudzi tīrumā Bitīt' meža maliņā.
Trīs ozoli kalniņā, Trīs ziediņi upītē; Trīs puisīši māmiņai Siltajā saulītē.
Jauni puiši, jaunas meitas, Izsmeliet Daugaviņu! Daugaviņas dibinā Divi zelta gabaliņi.