Tikt man tika tīrumā, Tīk mežiņa maliņā Tīri rudzi tīrumā Bitīt' meža maliņā.
Šķērsām bite mežā brauca Ar to vaska vezumiņu, Skabargainu atradusi Jauna puiša dravējumu.
Trīs ozoli kalniņā, Trīs ziediņi upītē; Trīs puisīši māmiņai Siltajā saulītē.
Jauni puiši, jaunas meitas, Izsmeliet Daugaviņu! Daugaviņas dibinā Divi zelta gabaliņi.