Mauc, brālīt, baltus cimdus

Mauc, brālīt, baltus cimdus,
Ved māsiņu dancināt,
Lai māsai baltas avis,
Visu mūžu dzīvojot.

Arājs tika tev, māsiņ

Arājs tika tev, māsiņ, Ne īstais arājiņš: Tika krogu dzērājiņš, Ceļa malu gulētājs.

Ūsiņam gaili kāvu

Ūsiņam gaili kāvu Pavasara rītiņā: Māsai spārni, brāļiem kājas, Ūsiņam viducītis.

Valkā labi, jaunā māsa

Valkā labi, jaunā māsa, Vecās māsas vainadziņu; Vecā māsa, tā bij gudra, Tā ar godu novalkāja.

Skrien, bitīte, sit spārniņus

Skrien, bitīte, sit spārniņus Pie resnā ozoliņa: Traucē savas citas māsas, Lai neguļ dienasvidu.