Ozols auga Daugavā Ledainām lapiņām; Tur Saulīte miglu meta, Vai bij ziema, vai vasara.
Klau, kur dzied lauku meitas,- Ne lapiņa nečabēja; Klau, kur dzied meža meitas,- Meža gali
Bērziņš auga uz akmiņa Sidrabotām lapiņām, Bērziņš lapas darināj`, Es darinu vainadziņ`; Bērziņam salna trauca,
Bērziņš auga trim lapām Liela ceļa maliņā: Tai vienā saule lēca, Tai otrā norietēja, Tai
Bērziņš auga ceļmalā Trijādām lapiņām; Virsū raibas, apakšā, Vidū bija sudrabotas.