Kam vēl bija tāda vaļa

Kam vēl bija tāda vaļa
Kā mazam bērziņam:
Bērziņam div’ vaļiņas –
Aug lapiņas, birst lapiņas.

Ozols auga Daugavā

Ozols auga Daugavā Ledainām lapiņām; Tur Saulīte miglu meta, Vai bij ziema, vai vasara.

Klau, kur dzied lauku meitas

Klau, kur dzied lauku meitas,- Ne lapiņa nečabēja; Klau, kur dzied meža meitas,- Meža gali līgojās.

Bērziņš auga ceļmalā

Bērziņš auga ceļmalā Trijādām lapiņām; Virsū raibas, apakšā, Vidū bija sudrabotas.

Bērziņš auga uz akmiņa

Bērziņš auga uz akmiņa Sidrabotām lapiņām, Bērziņš lapas darināj`, Es darinu vainadziņ`; Bērziņam salna trauca, Man noņēma sveši ļaudis.