Pura bērza slotu griezu

Pura bērza slotu griezu
Glumajām lapiņām,
Lai peras tie ļautiņi
Kas man laba nevēlēja.

Aiz upītes zaļi bērzi

Aiz upītes zaļi bērzi Zeltītām lapiņām; Tur bāliņi zirgus gana, Pieguļā gulēdami.

Tev, liepiņa, platas lapas

Tev, liepiņa, platas lapas, Apsedz mani migliņā, Lai migliņa nesabira Manā zīļu vainagā.

Aiz upītes melli meži

Aiz upītes melli meži Zeltītām lapīnām; Brien, brālīti, pār upīti, Nolauz vienu pazarīti!

Projām gāja zili ledi

Projām gāja zili ledi, Nu būs zelta vasariņa; Būs ievām balti ziedi, Būs kokiem zaļas lapas.