Gani sauca, gani kliedza

Gani sauca, gani kliedza:
Bite driķu druviņā!
Lai nāk paši lielie kungi,
Bitei sliedes nepazina.


Citas Tautas Dziesmas
Kal, kalēj, ko kaldams

Kal, kalēj, ko kaldams, Nokal man atslēdziņu, Vilkam mute jāaizslēdz, Lai ganiņu neklidzina.

Kam, ganiņi, nedzināt

Kam, ganiņi, nedzināt, Kur vakar dzīrātiesi Vilciņš gauži noraudāja, Uz cintiņas tupēdams.

Par gadiņu Jānīts nāca

Par gadiņu Jānīts nāca, Visus ganus pušķodams: Lieliem lika zāļu kroņus, Mazajiem āboliņa.

Kad atnāks pavasars

Kad atnāks pavasars Ar saviem jaukumiem, Tad ganiņi gavilēs Par pļavām, ataugām.