Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kal, kalēj, ko kaldams, Nokal man atslēdziņu, Vilkam mute jāaizslēdz, Lai ganiņu neklidzina.
Kam, ganiņi, nedzināt, Kur vakar dzīrātiesi Vilciņš gauži noraudāja, Uz cintiņas tupēdams.
Par gadiņu Jānīts nāca, Visus ganus pušķodams: Lieliem lika zāļu kroņus, Mazajiem āboliņa.
Kad atnāks pavasars Ar saviem jaukumiem, Tad ganiņi gavilēs Par pļavām, ataugām.