Dravnieki

Es nevaru miglāi iet

Es nevaru miglāi iet,
Ne dižāi rasināi:
Bites spārnu man svārcini,
Dzelonites vainadzinis.

Zinu āra ozoliņu

Zinu āra ozoliņu,
Bet nesaku bāliņam:
Pūrā man smalki dzeiņi,
Tautās jaunu dējējiņ’.

Bites māte man jautaja

Bites māte man jautaja,
Ko dar’ veci dravenieki?
Kapli pina, tropu raksta,
Saulitē sēdedami.