Dravnieki

Draviniekam diža laime

Draviniekam diža laime,
Bites riju nokūlušas:
Bites dzied, trani velk,
Bišu māte gavilēja.

Bišenieki, dravenieki

Bišenieki, dravenieki
Mani balti bāleliņi:
Plašu stropu taisīji,
Ne maizītes pelnītāji.