Ganiņš

Sieru, sieru, māmulīte

Sieru, sieru, māmulīte,
Es telīšu ganītāja;
Es telītes pieganīju
Pa zaļo dāboliņu.

Daru vīzes, aunu kājas

Daru vīzes, aunu kājas,
Tautu govis ganīdama.
Mātes govis ganīdama,
Sedzenīti šūdināju.

Citkārt bija labi laiki

Citkārt bija labi laiki,
Kad es biju kazu gans:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.