Ganiņš

Gudra, gudra man galviņa

Gudra, gudra man galviņa,
Sadzen cūkas kūtiņā.
I tad būtu vēl gudrāka,
Ja durtiņas aiztaisītu.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu,
Ko atrad’ ganīdam’:
Bites šuva vaska kreklu
Dravinieka dēliņam.

Ko tie mūsu gani gana

Ko tie mūsu gani gana
Liela lauka galiņā?-
Brūnas govis, baltas aitas,
Lepni paši ganītāji.

Sniedziņš sniga, putināja, Aiz galdiņa kupeniņa; Tā nebija kupeniņa, Tā brālīša līgaviņa.
Sniega māte, Sniega māte, Purin' savas villainītes, Lai nāk sniegi virs zemītes, Lai bāliņi mežā
Lai bij grūti, kam bij grūti, Ganiņam tam bij grūti: Lietus lija, sniedziņš sniga, Ganiņš
Sniegi, vēji putināja, Meža zvēri kāzas svin: Lūsīts ņēma caunes meitu, Zaķīts - sila vāverīti.
Jānīts gāja rudzu lauku Ar pelēku mētelīti; Lai zied mana rudzu druva Pelēkiem ziediņiem.