Ganiņš

Gani dzina, govis māva

Gani dzina, govis māva,
Es tecēju vārtu celt;
Man iedeva ganu meitas
Zaļu ziedu vainadziņu.

Gani dzina sētiņā

Gani dzina sētiņā,
Kupla liepa vārtus vēra;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij Jāņu māmuliņa.

Pieci gadi ganos gāju

Pieci gadi ganos gāju,
Pelnīj’ pieci kažociņ’;
Kad es gāju čigānos,
Visi pieci mugurā.

Sieru, pienu ganiņam

Sieru, pienu ganiņam,
Piena sulas arājam;
Kam apara papuvīti
Melnajām velēnām.

Jānīšam sieru sēju Smalkā linu palagā: Jānīts manas govis gana Visu cauru vasariņu.
Jāņa tēvs alu dara Baltā bērza muciņā; Jāņa māte sieru sēja Baltā linu audeklā.
Sieru, sieru, Jāņa māte, Tev ir govis laidarā; Ja nedosi sieru, pienu, Dzīšu govis kāpostos.
Māte, māte, sieru, pienu, Lai aug govis raibaļiņas; Kad nedosi sieru, pienu, Tad augs tādas
Sieru, sieru, Jāņa māte, Tev bij govis laidarā; Ja tu sieru man nedosi, Ņemšu vienu