Ganiņš

Gani dzina, govis māva

Gani dzina, govis māva,
Es tecēju vārtu celt;
Man iedeva ganu meitas
Zaļu ziedu vainadziņu.

Gani dzina sētiņā

Gani dzina sētiņā,
Kupla liepa vārtus vēra;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij Jāņu māmuliņa.

Pieci gadi ganos gāju

Pieci gadi ganos gāju,
Pelnīj’ pieci kažociņ’;
Kad es gāju čigānos,
Visi pieci mugurā.

Sieru, pienu ganiņam

Sieru, pienu ganiņam,
Piena sulas arājam;
Kam apara papuvīti
Melnajām velēnām.