Jumis

Es redzēju vecu, vecu

Es redzēju vecu, vecu
Pa vecaini staigājam;
Vai tas bija miežu Jumis
Dzelteniem zābakiem?

Jumīšam kreklu devu

Jumīšam kreklu devu,
Juma mātei paladziņu,
Lai tas man šito gadu
Garus linus audzināja.

Ak tu, linu Jumiķīti

Ak tu, linu Jumiķīti,
Kam tu linu neaudzē;
Es tev šūšu slēžu kreklu,
Līdz zemei rakstīdama.