Jumis

Jumīts veda Jumaliņu

Jumīts veda Jumaliņu
Rudzu ziedu vizināt;
No kalniņa lejiņā
Kūpēt kūp kumeliņi.

Jumis stāv druviņā

Jumis stāv druviņā,
Vārpu kušķis rociņā,
Vārpu kušķis rociņā,
Vainadziņš galviņā.

Jumīts bēga runiņā

Jumīts bēga runiņā,
No runiņas gubiņā,
No gubiņas klētiņā,
No klētiņas apcirknī.

Paldies saku Jumītim

Paldies saku Jumītim
Par labo birumiņu:
Pilnas klētis rudzu, miežu,
Pilnas ķešas sudrabiņa.