Jumis

Jumīts veda Jumaliņu

Jumīts veda Jumaliņu
Rudzu ziedu vizināt;
No kalniņa lejiņā
Kūpēt kūp kumeliņi.

Jumis stāv druviņā

Jumis stāv druviņā,
Vārpu kušķis rociņā,
Vārpu kušķis rociņā,
Vainadziņš galviņā.

Jumīts bēga runiņā

Jumīts bēga runiņā,
No runiņas gubiņā,
No gubiņas klētiņā,
No klētiņas apcirknī.

Paldies saku Jumītim

Paldies saku Jumītim
Par labo birumiņu:
Pilnas klētis rudzu, miežu,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

Es ar savu mīļāko Lieldienās šūpojos; Viņš ievēra zelta viervu, Es sudraba gredzentiņu.
Grib kundzīnis tā sēdēt Kā saulīte debesīs. Kur kungam zelta krēslis, Kur sudraba sēdeklīte?
Kas kaitēja nedzīvot Dravinieka dēliņam: Bitīt' nesa sudrabiņu Vecozola celmiņā.
No debesu nolaidos Ar sudraba virvītēm Mīļās Māras šūpulī, Māmuliņas klēpītī.
Saules meita Bārbaliņa, Samijam vainugiem! Tavs bij zelta zīlītēm, Mans sudraba lapiņām.