Jumis

Pusistabas vien dziedāja

Pusistabas vien dziedāja,
Vai idrai kāzas dzēra?
Dziedat, visa istabiņa,
Jumītei kāzas dzēra.

Kur tu brauci, rudzu Jumi

Kur tu brauci, rudzu Jumi,
Seši bēri kumeliņi?
– Laukā braucu ziemu mist
Apakš zaļa velēniņa.

Lielu, platu baru dzina

Lielu, platu baru dzina
Pār bāliņa tīrumiņu,
Gribēdami Jumi ņemt,
Lai projām neaizbēg.

Ne Jumīša rītā ņēmu

Ne Jumīša rītā ņēmu,
Ne bez saules vakarā:
Pāšā dienas vidiņā,
Lai neraudu dzīvojot.