Jumis

Pusistabas vien dziedāja

Pusistabas vien dziedāja,
Vai idrai kāzas dzēra?
Dziedat, visa istabiņa,
Jumītei kāzas dzēra.

Kur tu brauci, rudzu Jumi

Kur tu brauci, rudzu Jumi,
Seši bēri kumeliņi?
– Laukā braucu ziemu mist
Apakš zaļa velēniņa.

Lielu, platu baru dzina

Lielu, platu baru dzina
Pār bāliņa tīrumiņu,
Gribēdami Jumi ņemt,
Lai projām neaizbēg.

Ne Jumīša rītā ņēmu

Ne Jumīša rītā ņēmu,
Ne bez saules vakarā:
Pāšā dienas vidiņā,
Lai neraudu dzīvojot.

Lieldienas rītā Sarkana saule; Māršiņas villainei Sarkanas bārkstis.
Saulīt` silta, māmiņ jauka - Abas vienu labumiņu: No saulītes silti rīti, No māmiņas mīļi
Es tev saku, Saules meita, Berz tu baltu liepas galdu: Rītā jās mans bāliņš Tavu
Saule brauca pār ezeru Spīdēdama, vizēdama; Dieva dēli pakaļ nāca Pušķotām cepurēm.
Saule pina vainadziņu, Ozolā sēdēdama; Pin, saulīte, dod man vienu, Man jāiet tautiņās!