Jumis

Pusistabas vien dziedāja

Pusistabas vien dziedāja,
Vai idrai kāzas dzēra?
Dziedat, visa istabiņa,
Jumītei kāzas dzēra.

Kur tu brauci, rudzu Jumi

Kur tu brauci, rudzu Jumi,
Seši bēri kumeliņi?
– Laukā braucu ziemu mist
Apakš zaļa velēniņa.

Lielu, platu baru dzina

Lielu, platu baru dzina
Pār bāliņa tīrumiņu,
Gribēdami Jumi ņemt,
Lai projām neaizbēg.