Jumīts bēga runiņā

Jumīts bēga runiņā,
No runiņas gubiņā,
No gubiņas klētiņā,
No klētiņas apcirknī.

Ko darām, pieci brāļi

Ko darām, pieci brāļi, Šādu garu vasariņu: Uzcērtam dēļu klēti, Pieberam miežu, rudzu.

Neguli, māršiņa

Neguli, māršiņa, Līdz diena klētī, Nāc jel laukā Gosniņu raudzīt!!

Kur, Jumīti, glabājies

Kur, Jumīti, glabājies Šādu garu vasariņu? - Klētiņā, aizdurvē, Jaunu meitu pūriņā.

Klētī eju, klētī teku

Klētī eju, klētī teku, Klētī man visi prieki: Klētī rudzi, klētī mieži, Klētī visa labībiņa.