Jūra

Jūras māte, Jūras māte

Jūras māte, Jūras māte,
Valdi savas kalponītes:
Sasegušas baltas sagšas,
Nelaiž mani maliņā.

Grūti pūta jūras vēji

Grūti pūta jūras vēji,
Žēli raud māmuliņa:
Dažs māmiņas lolojums
Uz ūdeņa līgojās.

Skataties jūriņāi

Skataties jūriņāi,
Kādi balti audekliņi:
Niedru šķietu, putu audi,
Vēja māte audējiņa.

Neviens mani nedzirdēja

Neviens mani nedzirdēja,
Kad jūrā gavilēju;
Jūras kāpas, tās dzirdēja,
Silā sīki priedulāji.