Jūra

Jūras māte man vaicāja

Jūras māte man vaicāja,
Ko zvejnieku meitas dara?
– Smalki vērpa baltus linus,
Siļķītēm valgus taisa.

Es redzēju jūriņā

Es redzēju jūriņā
Uz akmeņa uguntiņu:
Tur žāvēja jūras māte
Savu zeltu, sudrabiņu.

Es redzēju jūriņā

Es redzēju jūriņā
Zelta grīsli grīļojam:
Ne tas slīka, ne tas grima,
Ne tas nāca maliņā.

Melns gailītis kuplu asti

Melns gailītis kuplu asti
Pār jūriņu diegu vilka.
Jūra šņāca dienu, nakti,
To diedziņu locīdama,