Jūra

Jūras māte man vaicāja

Jūras māte man vaicāja,
Ko zvejnieku meitas dara?
– Smalki vērpa baltus linus,
Siļķītēm valgus taisa.

Es redzēju jūriņā

Es redzēju jūriņā
Uz akmeņa uguntiņu:
Tur žāvēja jūras māte
Savu zeltu, sudrabiņu.

Es redzēju jūriņā

Es redzēju jūriņā
Zelta grīsli grīļojam:
Ne tas slīka, ne tas grima,
Ne tas nāca maliņā.

Melns gailītis kuplu asti

Melns gailītis kuplu asti
Pār jūriņu diegu vilka.
Jūra šņāca dienu, nakti,
To diedziņu locīdama,

Visu gadu naudu krāju, Ziemassvētkus gaidīdama; Nu atnāca Ziemassvētki, Nu naudiņa jātērē.
Šam bij grūt, tam bij grūt, Grūt laiviņas stūrmaņam. Tam bij grābt zelta naudu Ar
Kas grib daudz sīkas naudas, Lai dēj šķību ozoliņu: Zelta nauda sabirusi Šķībajā ozolā.
Aramāi zemītē Šūpulīti nekarat: Aramāi zemītē Zelta nauda apakšā.
Es redzēju Jūras māti Siekiem naudas mērojam, Siekiem naudas mērojam, Pūriem vecu dālderīšu. Es tev