Jūriņā trīs bandziņas

Jūriņā trīs bandziņas,
Es visām vārdu zinu:
Viena – Grieta, otra – Anna,
Trešā bija Mārģietiņa.
Lūdzu Grietu, lūdzu Annu,
Nelaiž mani malinā;
Mārģietiņu, to pielūdzu,
Tā izlaida malinā.

Kas kait man nedzīvot

Kas kait man nedzīvot Lielas jūras maliņā: Cik jūriņa viļņus meta, Tik izmeta sudrabiņu.

Jūriņ, mana māmuliņa

Jūriņ, mana māmuliņa, Daudz tu man labu dari: Tu man maizes devējiņa, Tu man' mīļi vizināji.

Es apgulu saldu miegu

Es apgulu saldu miegu Jūras kāpas maliņā Dzied akmens, raud ūdens, Vēja māte gavilē.

Skataties jūriņā

Skataties jūriņā, Kādi balti audekliņi: Niedru šķieti, putu audi, Vēja māte audējiņa.