Zirņa zieda laiviņ’ taisu

Zirņa zieda laiviņ’ taisu,
Auzu skaru zēģelīti;
Tā bij viegla jūriņā
Pret vilnīti vizenāt.

Miežu Jumis nokliedzās

Miežu Jumis nokliedzās, Uz kalniņa stāvēdams: Ieraudzīja auzu Jumi Zem pajumta līgojot.

Ganīdama cimdus adu

Ganīdama cimdus adu, Pupu malā sēdēdama: Zirņu ziedu, pupu ziedu Raibus cimdus noadīju.

Ai, lācīti, ķepurkāji

Ai, lācīti, ķepurkāji, Kam tu manas auzas ēdi? Iesim, lāci, sūdzēties, Kam auziņas piederēs, Man auziņas piederēja, Tev bij pilna lasīt tālāk

Nāc, Jumīti, mūs’ mājās

Nāc, Jumīti, mūs' mājās, Še būs laba dzīvošana: Došu maizi, došu zirņus, Saldu alu nodzerties.