Kumeliņš

Tumša nakts, zaļa zāle

Tumša nakts, zaļa zāle,
Laukā laidu kumeliņu.
Tur palika zaļa zāle,
Vilks apēda kumeliņu.

Sirmi zirgi jūrā peld

Sirmi zirgi jūrā peld,
Zelta segli mugurā;
Staigā paši staļļa puiši
Zelta pieši kājiņās.

Bērīts mans kumeliņš

Bērīts mans kumeliņš,
Baltas maizes arājiņš;
Es tam davu auzu sieku,
Āboliņa nesumiņu.

Vakar lācis maizi cepa Aiz Valmieras siliņā; Šodien ēda launadziņu Paipaliņas krodziņā.
Paēduši, padzēruši, Pateicat Dieviņam! Dieva galds, Māras maize, Mūsu pašu sūra vara.
Cep, māmiņa, man maizīti, Vieglu nest, gausu ēst: Man jāiet siliņā Priedēm galu līdzināt.
Bij man laba sila zeme Rudzus sēt, dores dēt, Rudzus sēt maizītei, Medu, vasku naudiņai.
Jūriņ, mana māmuliņa, Daudz tu man labu dari; Tu man maizes devējiņa, Tu man' mīļi