Kumeliņš

Bite jūdza kumeliņu

Bite jūdza kumeliņu
Dravenieka dēliņam:
Sudrabiņa loku lieca,
Vasku sita pakaviņu.

Kas piesēja melnu zirgu

Kas piesēja melnu zirgu
Pie bāliņa klēts durvīm?
Jumja māte piesējusi,
Sēklas dzina klētiņā.

Labi zirgi Jānīšam

Labi zirgi Jānīšam,
Vēl labāki Pēteram:
Pēterīša kumeliņi
Staļļa durvis dūzināja.

Jānīts savu kumeliņu

Jānīts savu kumeliņu
Uz akmeņa kaldināja,
Lai nedzēra rāvūdeni,
Lai nerūsa pakaviņi.

Atjāj Jānis Jāņu nakti

Atjāj Jānis Jāņu nakti
Appušķotu kumeliņu;
Tec, māsiņa, atcel vārtus,
Lai jāj Jānis sētiņā.