Kumeliņš

Bērīts mans kumeliņš

Bērīts mans kumeliņš,
Baltas maizes arājiņš;
Es tam davu auzu sieku,
Āboliņa nesumiņu.

Nevienam tā nevaida

Nevienam tā nevaida
Kā manam kumeļam:
Zelta sile, vara grīda,
Sudrabiņa redelītes.

Šodien bite traka bij

Šodien bite traka bij
Pa visām dieniņām:
Kumeļš ēda ābolāj,
Uzspriņģoja ozolā.

Kas celiņu izrakstīja

Kas celiņu izrakstīja
Smalkajām pēdiņām?
Laulībnieku kumeliņi
Sudrabiņa pakaviem.