Labība

Gudrajam dēliņam

Gudrajam dēliņam
Trīs naudiņas vasarā:
Auga rudzi, auga mieži,
Lien bitītes ozolā.

Mežā iemu, mežā teku

Mežā iemu, mežā teku,
Mežā manim lieli prieki:
Mežā manim mieži, rudzi,
Mežā bites ozolā.

Man bij lieli rudzu lauki

Man bij lieli rudzu lauki,
Otras malas neredzēj’;
Bij man arī sila zeme,
Kur bitēmi dores dēt.

Bij man laba sila zeme

Bij man laba sila zeme
Rudzus sēt, dores dēt,
Rudzus sēt maizītei,
Medu, vasku naudiņai.

Vai Dieviņi, visu dienu

Vai Dieviņi, visu dienu
Nolīks mana muguriņa;
Lai tā līka rudzu druva
Līkajām vārpiņām.