Labība

Jāņu māte rudzus brida

Jāņu māte rudzus brida,
Brūnu kleitu pacēlusi;
Kur norāva vienu vārpu,
Divas auga tai vietā.

Klētī eju, klētī teku

Klētī eju, klētī teku,
Klētī man visi prieki:
Klētī rudzi, klētī mieži,
Klētī visa labībiņa.

Lai līgo, kas līgo

Lai līgo, kas līgo,
Rudzu lauks, tas līgo;
Tas līgo Jāņu nakti
Līdz pašai zemītei.

Ej, brālīt, miežu sēt

Ej, brālīt, miežu sēt,
Es nesīšu sētuvīti.
Tev dziedāja zelta zīle,
Man sudraba lakstīgala.