Labība

Rudzīts zied zelta ziedus

Rudzīts zied zelta ziedus,
Miezīts zelta pakariņu;
Bite pate muļķe bija,
Ziedu ņemt nemācēja.

Līgo rudzi, līgo mieži

Līgo rudzi, līgo mieži,
Līgo visa labībiņa;
Kāpostiņi nelīgoja,
Līgo paši stādītāji.

Nebēdāji, rudzu druva

Nebēdāji, rudzu druva,
Gan es tevi pievārēšu,
Pievārējse padziedāšu,
Vakarā sadancāšu.

Kas apvilka zaļu zīdu

Kas apvilka zaļu zīdu
Apkārt manu rudzu lauku?
Dieva dēli apvilkuši,
Jāņu nakti staigādami.