Māmiņa

Trīs ozoli kalniņā

Trīs ozoli kalniņā,
Trīs ziediņi upītē;
Trīs puisīši māmiņai
Siltajā saulītē.

Dod, māmiņa, manu tiesu

Dod, māmiņa, manu tiesu,
Līdz saulīte nenogāja:
Laid man savu pādenīti
Ar saulīti dancināt!

Visi dzied, visi dzied

Visi dzied, visi dzied,
Tēvs ar māti nedziedāja;
Tēvs ar māti nedziedāja;
Lai dēliņš neraudāja.

Tautiņās iziedama

Tautiņās iziedama,
Ņēmu līdzi māmuliņu:
Kad tautās grūti gāja,
Pie māmiņas pieglaužos.

Teicās mani māmuliņa

Teicās mani māmuliņa
Tāli dot, neraudāt;
Ne kājiņu neapāvu,
Jau māmiņa gauži raud.

Tec, upīte, tecēdama, Kur tu tālu aiztecēsi? Tu uz jūru aiztecēsi, Manis vairs neredzēsi.
Teicās mani māmuliņa Tāli dot, neraudāt; Ne kājiņu neapāvu, Jau māmiņa gauži raud.
Straujupīte tecēdama Mani līdzi aicināja. Tec, upīte, viena pate, Tev ir daudz līkumiņu.
Straujupīte garām tek, Mani līdzi aicināja. Diezgan tev sīkakmiņu I bez mana augumiņa.
Tautas mani laukā ņēma, Aizved meža maliņā, Cerē mani nemākam Dižus mežus trīcināt.