Māmiņa

Manis dēļ tēvs, māmiņa

Manis dēļ tēvs, māmiņa
Brūvē alu, cep maizīti;
Ļaudis ēda, ļaudis dzēra,
Es gulēju šūpulī.

Pie māmiņas es uzaugu

Pie māmiņas es uzaugu,
Kā rozīte ziedēdama;
Ar puķīti rotājos,
Saulītē sildījos.

Saulīt` silta, māmiņ jauka - Abas vienu labumiņu: No saulītes silti rīti, No māmiņas mīļi
Šuj, māmiņa, man krekliņu Deviņām vīlītēm; Devītā vīlītē Liec man gudru padomiņu.
Cīrulis dziedāja, Vasara nāca; Cep, māmiņ, kukuli, Es iešu ganos. Ja cepsi lielu, Tad dzīšu
Paldies devu māmiņai, Kas man` mazu izglabāja No guntiņas, no ūdeņa, No dūmainas istabiņas.
Velc, bāliņ, trejus svārkus, Tev trejadas audejiņas: Auž māmiņa, auž līgava, Auž bitite ozolā.