Māmiņa

Es savai māmiņai

Es savai māmiņai
Magonīšu vietu taisu;
Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.

Liepiņ, tavu kuplumiņu

Liepiņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei;
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam.

Es savai māmiņai

Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē;
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.

Kariet manu vainadziņu, Kur actiņas neredzēja; Acs redzēja, sirds sāpēja, Galvā likti nedrīkstēju.
Dod, māmiņa, manu tiesu, Līdz saulīte nenogāja: Laid man savu pādenīti Ar saulīti dancināt!
Es savai māmiņai Kā sirsniņa azotē; Kā sirsniņa azotē, Kā puķīte dārziņā.
Līdzat, meitas, man dziedāt, Es ievešu puķītēs: Viena puķe, trīs lapiņas, Trejdeviņi ziedi zied.
Bāliņ, tavu drošu sirdi, Tavu gudru padomiņu: Dziedādamis nosalaidi No smuidrā ozoliņa.