Māmiņa

Atsēdies, atpūties

Atsēdies, atpūties,
Mana veca māmulīte:
Diezgan biji strādājusi,
Mani mazu auklējot.

Agri agri, māmulīte

Agri agri, māmulīte,
Tam dēlam brokastiņu!
Tam dzenītis mugurā,
Vaska ripa padusē.

To puisīti suņi rēja

To puisīti suņi rēja,
Kas tētiņu neklausīja;
To meitiņu tautas mīl,
Kas klausīja māmulīti.

Kura meita māti klausa

Kura meita māti klausa,
Tai māmiņa pūru dara;
Kura māti neklausīja,
Tai iesēja pauniņā.

Es savam brālīšam Skaistu kreklu izrakstīju: Lai tas manīm linus deva Pilnu pūru pielocīt.
Ai, Daugava, Daugaviņa, Tu asaru dzērējiņa: Daža māte dēlu raud, Daža māsa bāleliņu, Daža laba
Dziedat paši, tēvs ar māti, Sava bērna kristabās, Kam lūdzāt tādas kūmas, Kas dziedāt nemācēja.
Ja būs laba māsīciņa, Došu savu vainadziņu; Ja būs kāda šķeterīte, Likšu pūra dibenā.
Kura meita māti klausa, Tai māmiņa pūru dara; Kura māti neklausīja, Tai iesēja pauniņā.