Mēness

Spīdi gaiši, mēnestiņi

Spīdi gaiši, mēnestiņi,
Nakti vērpa sērdienīte;
Tai nebija dienu vaļas,
Kungi sūta tīrumā.

Teci gaiši, mēnestiņi

Teci gaiši, mēnestiņi,
Gar to manu glāžu logu:
Balta dzija man vērpjama,
Nav man skaidu plēsējiņa.