Mežs

Citi vīri man vaicāja

Citi vīri man vaicāja,
Ko es ēdu, meža vīrs?
Šaunu caunes, kāpju bites,
To es ēdu, meža vīrs.

Kas kait man nedzīvot

Kas kait man nedzīvot
Diža meža maliņā:
Visapkārt oši, kļavi,
Vidū saule ritināja.

Pulkiem dzied āru meitas

Pulkiem dzied āru meitas,
Neskan āru ozoliņi;
Gav’lē viena meža meita,
Visi meži noskanēja.

Iedēstiju ozoliņu

Iedēstiju ozoliņu
Leišu meža viducī;
Leišam mežs piedereja,
Man pieder ozoliņš.