Pērkons

Pērkoņam visa zeme

Pērkoņam visa zeme,
Man deviņi bāleliņi;
Šķir, Dieviņ, lietus tūci
Deviņiem gabaliem!

Pērkonam četri dēli

Pērkonam četri dēli,
Visi četri amatnieki:
Divi sita vara bungas,
Divi šķīla uguntiņu.

Ei, pērkoni, vecai tēvs

Ei, pērkoni, vecai tēvs,
Ko tās tavas meitas dara?
– Manas meitas pūru loka,
Pušķo baltas villainītes.

Pērkonīša vedekliņa

Pērkonīša vedekliņa
Augsti vien ducināja;
Ne tai mirka zelta pušķi,
Ne sudraba ielociņi.

Rāmi, rāmi, patapdamis

Rāmi, rāmi, patapdamis,
Nāk no jūras pērkoniņis,
Nemaitāja ievas ziedus,
Ne arāja gājumiņu.