Pērkons

Zāļu dienas vakarā

Zāļu dienas vakarā
Pērkons Jāni stipri rāja:
Kam tas nāca tautiņās
Nepušķotu cepurīti.

Pērkonītis ducināja

Pērkonītis ducināja
Visu garu vasariņu;
Nu dūc mana istabiņa
Mārtiņdienas vakarā.

Ko dosim Pērkonam

Ko dosim Pērkonam
Par vasaras graudumiņu?
– Lasti rudzu, lasti miežu,
Pusbirkava apinīšu.

Aiz kalniņa dūmi kūpa

Aiz kalniņa dūmi kūpa,
Kas tos dūmus kūpināja?
Pērkons spēra, zibens meta,
Akmeņam dūmi kūpa.

Pērkoņa tēvam

Pērkoņa tēvam
Deviņi dēli:
Trīs spēra, trīs rūca,
Trīs zibināja.