Pļāvēji

No tālienes es redzēju

No tālienes es redzēju,
Kur brālīši rudzus pļāva:
Balti krekli, spož` izkaptis
Kā gulbīši līgojās.

Aijā, manu arājiņu

Aijā, manu arājiņu,
Tavu lielu rudzu lauku:
Trīs dieniņas talka pļāva,
Vēl maliņas neredzēju.

Koša pļava, kad nopļauta

Koša pļava, kad nopļauta,
Vēl jo koša, kad nogrābta;
Vēl jo koši izskatās,
Kad pārveda sētiņā.

Mīl, māmiņa, pļāvējiņus, Grābējiņas vēl jo mīli! Pļāvējiņi nopļāvuši, Pļaviņā atstājuši, Grābējiņas sagrābušas, Sametušas kaudzītē.
Eita, māsas, zālītēs, Ņemiet mani mazu līdz; Jūs būsiet pļāvējiņas, Es malā nesējiņa.
Jumis stāv druviņā, Vārpu kušķis rociņā, Vārpu kušķis rociņā, Vainadziņš galviņā.
Pļaujiet, mani pļāvējiņi, Līdz pašam vakaram! Tā vārpiņa gauži raud, Kas palika nenopļauta.
Es šķitos al's nedzert, Sīkas vārpas lasīdama; Sīcin sīka sīkas vārpas, Reibin reiba apinītis.