Vai Dieviņi, visu dienu Nolīks mana muguriņa; Lai tā līka rudzu druva Līkajām vārpiņām.
Plata upe, šauras laipas, Pāri teku drebēdama: Stīgu dzenis mugurā, Vaska ripa padusē.
Līktin līka rudzu druva Lielajā augumā; Tā līks mana muguriņa Garajāi spailītē.
Mēnestiņš karā jāja, Zvaigžņu svārki mugurā, Zvaigžņu svārki mugurā, Dimantiņa zobentiņš.
Rudzu druva priecājās, Nolīks mana muguriņa; Līksti pati, rudzu druva, Man mugura nenolīks.