Cīrulis dziedāja

Cīrulis dziedāja,
Vasara nāca;
Cep, māmiņ, kukuli,
Es iešu ganos.
Ja cepsi lielu,
Tad dzīšu tālu;
Ja cepsi mazu,
Pie vārtiem ganīšu.

Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi, Dar' tētiņ alutiņu: Nu pārnāca tava saime, Vasariņu palaidusi.

Augsti dzied cīrulītis

Augsti dzied cīrulītis Par visiem putniņiem; Augsta Dieva valdīšana Par visiem kundziņiem.

Ko dosim Pērkonam

Ko dosim Pērkonam Par vasaras graudumiņu? - Lasti rudzu, lasti miežu, Pusbirkava apinīšu.

Pērkonītis ducināja

Pērkonītis ducināja Visu garu vasariņu; Nu dūc mana istabiņa Mārtiņdienas vakarā.