Nāc nākdama, Jāņu diena, Ko tik ilgi kavējies? Savīst mani puķu kroņi I rozītes izravētas.
Brauc, Jānīti šai zemē Ar to ziedu vezumiņu: Meitām dodi sārtas rozes, Puišiem zaļas skābenītes.
Es savai māmiņai Magonīšu vietu taisu; Magonīšu vietu taisu, Rožu klāju paladziņu.
Viju Jāņu vakarā Dārza puķu vainadziņu: No rozēm, magonēm, No skaistām klinģerēm.
Pie māmiņas es uzaugu, Kā rozīte ziedēdama; Ar puķīti rotājos, Saulītē sildījos.