Gani kliedza, gani brēca

Gani kliedza, gani brēca:
Bite griķu druviņā!
Paši gani noganīja,
Bitītei vainu meta.

Pieci gadi ganos gāju

Pieci gadi ganos gāju, Pelnīj' pieci kažociņ'; Kad es gāju čigānos, Visi pieci mugurā.

Pavasar, pavasar

Pavasar, pavasar Izdzen gani tīrumā. Gani stāv kalniņā, Lopi mauj lejiņā.

Citkārt bija labi laiki

Citkārt bija labi laiki, Kad es biju kazu gans: Pienu ēdu, pienu dzēru, Pienā muti nomazgāju.

Es izdzirdu gana puisi

Es izdzirdu gana puisi Ar bērziņu baramies: Bērziņš saka - zarus griez! Gans nogrieza galotnīti.