Vai Dieviņi, visu dienu Nolīks mana muguriņa; Lai tā līka rudzu druva Līkajām vārpiņām.
Pieci gadi ganos gāju, Pelnīj' pieci kažociņ'; Kad es gāju čigānos, Visi pieci mugurā.
Pavasar, pavasar Izdzen gani tīrumā. Gani stāv kalniņā, Lopi mauj lejiņā.
Citkārt bija labi laiki, Kad es biju kazu gans: Pienu ēdu, pienu dzēru, Pienā muti
Es izdzirdu gana puisi Ar bērziņu baramies: Bērziņš saka - zarus griez! Gans nogrieza galotnīti.