Gani kliedza, gani brēca

Gani kliedza, gani brēca:
Bite druvu nosliedeja!
Gani paši nosliedeja,
Uz bitites kaunu lika.


Citas Tautas Dziesmas
Gani sauca, gani kliedza

Gani sauca, gani kliedza: Bite driķu druviņā! Lai nāk paši lielie kungi, Bitei sliedes nepazina.

Kal, kalēj, ko kaldams

Kal, kalēj, ko kaldams, Nokal man atslēdziņu, Vilkam mute jāaizslēdz, Lai ganiņu neklidzina.

Kam, ganiņi, nedzināt

Kam, ganiņi, nedzināt, Kur vakar dzīrātiesi Vilciņš gauži noraudāja, Uz cintiņas tupēdams.

Par gadiņu Jānīts nāca

Par gadiņu Jānīts nāca, Visus ganus pušķodams: Lieliem lika zāļu kroņus, Mazajiem āboliņa.