Gani kliedza, gani brēca

Gani kliedza, gani brēca:
Bite druvu nosliedeja!
Gani paši nosliedeja,
Uz bitites kaunu lika.

Pavasar, pavasar

Pavasar, pavasar Izdzen gani tīrumā. Gani stāv kalniņā, Lopi mauj lejiņā.

Gani sauca, gani kliedza

Gani sauca, gani kliedza: Bite driķu druviņā! Lai nāk paši lielie kungi, Bitei sliedes nepazina.

Kal, kalēj, ko kaldams

Kal, kalēj, ko kaldams, Nokal man atslēdziņu, Vilkam mute jāaizslēdz, Lai ganiņu neklidzina.

Kam, ganiņi, nedzināt

Kam, ganiņi, nedzināt, Kur vakar dzīrātiesi Vilciņš gauži noraudāja, Uz cintiņas tupēdams.