Kuplis auga ozoliņš

Kuplis auga ozoliņš
Muižas rijas pakaļā;
Cūku gani rijinieki,
Nav ozola dējējiņi.

Bite riju nomīdij

Bite riju nomīdij' Dravenieka dēliņam; Bite dzied, traņi tek, Pati māte salmus nes.

Tais`, brālīti, dzelžu ratus

Tais`, brālīti, dzelžu ratus, Ar ko mani vizināt, Ar ko mani vizināt, No tīruma rijiņā, No tīruma rijiņā, No klētiņas lasīt tālāk

Kuliet rijas, kūlējiņi

Kuliet rijas, kūlējiņi, Maliet māļa, malējiņi! Nokūluši, samaluši Pieceliet māmuliņu, Pieceliet māmuliņu, Brokastiņa devējiņu.

Rudu, rudu, rudenīti

Rudu, rudu, rudenīti, Tavi svārki noplukuši; Kā nebūtu noplukuši: Aru, pļāvu, riju kūlu.