Raibas vien man telītes, Kas tās raibas izraiboja? Jāņu nakti izraiboju, Jāņu zāles lasīdama.
Appušķoju brūnaliņu Zaļu bērzu vainadziņu, Lai pušķojas citu gadu Ar brūnām telītēm.
Aplīgoju sav` telītes Pašā Jāņu vakarā, Lai telītes lielas auga, Lai tās deva pulka piena.
Jānīts kāpa kalniņā, Zāļu nasta mugurā; Nāc, Jānīti, lejiņā, Dod manām telītēm.
Telīšu labadi Šūpoties gāju, Lai manas telītes Pienīgas augtu.