No leišiem bites skrēja

No leišiem bites skrēja
Kā pērnie telēniņi;
Tās izēda medutiņu
Mazajām bitītēm.

Lācis kāpa ozolā

Lācis kāpa ozolā, Sakās kunga dravinieks; Kur tev dzeinis, kur vācele, Kur, lācīti, medu liksi?

Gara liepa izaugusi

Gara liepa izaugusi Režģītiem zariņiem; Tur uzauga kupli ziedi, Bites gāja medu lūgt.

Jaunas vīzes apsaāvis

Jaunas vīzes apsaāvis, Silā gāju dores dēt; Meža Mika nolūkoja, Saldu medu iecerēja.

Platas vīzes apāvos

Platas vīzes apāvos, Silā gāju doru dēt. Sak' lācītis lūkodams: Edz, kur bišu dējejiņš! Būs man medus, būs man medus lasīt tālāk