Raibas vien man telītes, Kas tās raibas izraiboja? Jāņu nakti izraiboju, Jāņu zāles lasīdama.
Jāņa māte man iedeva Raibu siera gabaliņu; Lai viņai citu gadu Raibi vien telēniņi.
Appušķoju brūnaliņu Zaļu bērzu vainadziņu, Lai pušķojas citu gadu Ar brūnām telītēm.
Aplīgoju sav` telītes Pašā Jāņu vakarā, Lai telītes lielas auga, Lai tās deva pulka piena.
Telīšu labadi Šūpoties gāju, Lai manas telītes Pienīgas augtu.